top of page
Justitia gudinne

Prisinformasjon

Hos oss får du alltid en gratis vurdering av din sak ved første kontakt. Vi setter oss inn i saken din og gir deg gode råd for hvordan du kan håndtere den videre. En slik vurdering er selvfølgelig helt uforpliktende, du binder deg ikke til å bruke oss videre.

Pris for advokatbistand

Salæret avtales individuelt for hver enkelt sak. Det som er avtalt i din sak vil fremgå av oppdragsbekreftelsen du får tilsendt fra advokatfirmaet.

Salærberegning

I de aller fleste tilfeller beregnes salæret etter medgått tid. Timesatsen varierer fra kr. 2000,- til kr. 3500,-  eks mva. (kr. 2500,- til kr. 4375,- inkl. mva) avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Du kan få dekket både fritt rettsråd (veiledning og hjelp utenfor rettssak) og fri sakførsel (rettshjelp i en sak som går for domstolen). 

Ta kontakt eller sjekk https://www.rettsrad.no/nb/rettshjelpskalkulator/ for å se om du kan ha krav på fri rettshjelp. 

Den offentlige salærsatsen er for tiden kr 1215.

Avtal en gratis konsultasjon

Snakk med en advokat om saken din og få tilpassede råd og veiledning til din situasjon

bottom of page