top of page
shutterstock_1151079065.jpg
Man bakfra

Hva gjør Advokatfirmaet Rastum annerledes?

Vår historie

 

Firmaet er grunnlagt av advokat Silje Rastum. Hun valgte å spesialisere seg som advokat i familiesaker etter selv å ha opplevd hvor vanskelig det var å gå gjennom et samlivsbrudd med barn involvert. 

Vår metodikk

Saker som gjelder barn er noen av de mest konfliktfylte sakene vi har i rettssystemet. Det er ikke så rart. Det å gå gjennom et samlivsbrudd og skulle fordele barna er ofte både vondt og vanskelig. Ofte er vi uenige om grunnleggende ting (det er jo en grunn til at vi gikk fra hverandre), tilliten er lav og kommunikasjonen er fastlåst. Når det er alvorlige bekymringer som vold, psykiske lidelser, vanskelige personlighetstrekk og rus så blir det enda verre.

For å få til gode løsninger for barn og foreldre, bygger derfor vår metodikk på både kunnskap og erfaring om de psykologiske påvirkningene av konflikt, om barns behov og utvikling og selvsagt den nyeste rettsutviklingen. 

 

Vi sørger alltid for å være oppdatert på den nyeste forskningen om barn, og særlig knyttet til de utfordringene som kan komme av å ha to foreldre som ikke bor sammen. 

Vi vet at barnet ditt kan få de beste forutsetningene for et godt og velfungerende liv - og vi ønsker å støtte deg dit.

 

Ta heller kontakt for tidlig enn for sent - jo tidligere vi får begynt å jobbe sammen, desto lettere vil det være å løse opp i uenighetene og få til gode løsninger for dere.

Fokuset vårt er alltid å få til den beste mulige løsningen så raskt, effektivt og enkelt som mulig. Det betyr ofte at saken aldri skal inn i rettssystemet. For vi vet at det blir dyrere, mer konfliktfylt og vanskeligere å samarbeide etterpå. Noen ganger er det nødvendig - da skal vi sørge for at du har de beste forutsetningene for å få den beste løsningen for ditt barn.

Du skal alltid vite hva vi gjør, hva som skjer i en sak og hvorfor vi gjør som vi gjør. Dette er viktig for at du skal ha så lite usikkerhet og bekymring som mulig.

Selv om du får hjelp av en advokat er det fremdeles din sak, og det er viktig at du forstår både hva advokater, sakkyndige og dommere sier, for at du skal kunne ta de beste avgjørelsene for deg selv. Derfor har vi fokus på å ha et forståelig språk, og ønsker at du stiller spørsmål om det du lurer på. 

Det er dine behov som skal styre hvordan vi håndterer saken, hvor mye og ofte kontakt vi har, om vi har fysiske eller digitale møter. I tillegg er det dine behov som styrer hvordan vi legger opp strategien i din sak. 

HVORDAN ER DET Å JOBBE MED OSS?

01.

Klienten først

Det sier seg selv at om du er i en situasjon der du har behov for å bruke en advokat, så skal du ikke føle på at du må mase, er usikker på hva som skjer i saken eller når du vil høre fra advokaten igjen.

Vi har deg som klient i fokus, og det er dine behov som er styrende. Det viktigste for oss er å ta vare på deg og dine rettigheter.

Det betyr at dine behov er styrende både for hvor mye og ofte vi har kontakt, om det er pr telefon, sms, digitalt eller fysisk.

02.

Tillit

Du vil alltid få informasjon om hva som skjer i din sak, hva vi tenker å gjøre, hvordan vi vurderer saken din og du kan alltid stole på at vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Du skal kunne ha full tillit til oss og alltid vite at vi er på din side.

Dette innebærer også at vi har valgt å spesialisere oss på spesifikke rettsområder, slik at du som klient skal være trygg på at vi har den kunnskapen vi trenger for å hjelpe deg på best mulig måte.

03.

Forståelig

Juss kan være vanskelig, komplisert og skremmende. Særlig når det gjelder saker som er inngripende og viktige for oss.

 

Derfor er det viktig for oss å ta bort så mye som mulig av den usikkerheten ved å bruke forståelige ord, forklare hva som skjer og hvorfor.

Det betyr også at det finnes ingen dumme spørsmål, du skal føle at det er rom for å kunne spørre om akkurat det du lurer på.

04.

Barnet i sentrum

Med familierett som kjerneområde er dette en særlig verdi vi styrer etter.

 

Vi vet at for deg som forelder er det viktigste at barnet ditt blir ivaretatt på den beste mulige måten, får de beste oppvekstvilkår og mulighet for utvikling.

 

Derfor har vi et særlig fokus på hva som vil være det beste for akkurat ditt barn.

Justitia gudinne

Prisinformasjon

Hos oss får du alltid en gratis vurdering av din sak ved første kontakt. Vi setter oss inn i saken din og gir deg gode råd for hvordan du kan håndtere den videre. En slik vurdering er selvfølgelig helt uforpliktende, du binder deg ikke til å bruke oss videre.

Pris for advokatbistand:

Salæret avtales individuelt for hver enkelt sak. Det som er avtalt i din sak vil fremgå av oppdragsbekreftelsen du får tilsendt fra advokatfirmaet.

Salærberegning

I de aller fleste tilfeller beregnes salæret etter medgått tid. Timesatsen varierer fra kr. 2000,- til kr. 3500,-  eks mva. (kr. 2500,- til kr. 4375,- inkl. mva) avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Du kan få dekket både fritt rettsråd (veiledning og hjelp utenfor rettssak) og fri sakførsel (rettshjelp i en sak som går for domstolen). 

Ta kontakt eller sjekk https://www.rettsrad.no/nb/rettshjelpskalkulator/ for å se om du kan ha krav på fri rettshjelp. 

Den offentlige salærsatsen er for tiden kr 1215.

AVTAL EN GRATIS KONSULTASJON

Snakk med en advokat om saken din og få tilpassede råd og veiledning til din situasjon

bottom of page