top of page

samvær - bosted - foreldreansvar - økonomisk oppgjør

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 

Vi er spesialisert i familiesaker, og vårt mål er å være best på dette i Norge. Vi hjelper deg enten du står i en umulig situasjon der du hele tiden vurderer hvordan barnet kan bli godt nok ivaretatt uten at det blir mer krangling, eller dere trenger hjelp til å finne gode løsninger før konflikten blir for stor. ​

Vi tar både vanlige advokatoppdrag, mekler mellom dere, lager avtaler eller veileder deg som står i konflikt og ønsker bistand til å håndtere denne bedre selv.​

 

Du får alltid en gratis vurdering av saken din

Samvær og fast bosted

Hvem skal barnet bo fast hos og hvor mye skal barnet være hos hver av dere?

Dette er den vanligste problemstillingen vi håndterer. Både rettslig og utenrettslig. 

Årsakene til at vi er uenige om nettopp dette kan være mange. Det kan være at man rett og slett ikke klarer å finne ut av hvor det vil være best at barnet bor. Som oftest handler disse uenighetene om underliggende bekymringer og behov. De aller fleste foreldre er enige om at de ønsker det beste for barnet sitt, men er uenige om hva som faktisk er det beste for barnet. Dere har kanskje ulik oppdragerstil, ulike tanker om hva barnet har behov for fysisk og emosjonelt, eller er uenige om hvilken løsning som vil gjøre det lettest for dere å samarbeide godt og skape gode liv hver for dere etter bruddet. Dette hjelper vi dere finne ut av, og løse, på måter som blir bra for både dere og barnet. 

De aller fleste situasjoner kan løses. Selv om dere har hatt endeløse timer på familievernkontoret og ikke finner en løsning. Selv om du føler du har forsøkt alt, det hele virker håpløst og du tenker du bare må holde ut til barnet blir 18 år. Vi har spesialisert erfaring med konfliktløsning i familiesaker, og har andre strategier enn familievernkontoret for å finne løsninger. Veldig mange som hadde mistet håpet finner gode løsninger og samarbeid etter vi har jobbet sammen. 

I noen tilfeller er det likevel nødvendig med en rettslig prosess, eller dere har kommet dit før du tar kontakt med oss. Vi har lang erfaring med de rettslige prosessene, og legger opp en strategi spesialdesignet til din sak. Vi tar både saker der det "bare" er uenighet mellom dere, og saker der det er alvorlige bekymringer knyttet til vold, rus og personlighetsforstyrrelser. Vi har en overvekt av saker der en av partene opptrer manipulerende, truende og har historikk med psykisk vold. 

Foreldreansvar

Slik loven er lagt opp, skal det mye til for at en av foreldrene ikke skal ha foreldreansvar.

Likevel er det en del tilfeller der det rett og slett ikke er det beste for barnet om begge har foreldreansvaret sammen. Dette gjelder særlig der foreldreansvaret brukes for å skape konflikt, for å oppnå kontroll over den ene forelderen eller i andre tilfeller der forelderen ikke er egnet til å beholde foreldreansvaret. 

Disse sakene kan også løses utenrettslig, i en del tilfeller kan vi finne løsninger på utfordringene. Det kan enten være at den ene forelderen innser at det er best for barnet at denne ikke har foreldreansvar, eller at man finner vilkår som den andre går med på, for å betrygge eller reparere det som bekymret. 

Hvis ikke saken lar seg løse utenrettslig, har vi erfaring med å håndtere disse sakene rettslig. 

Økonomisk skifte etter samlivsbrudd

Oppløsning av både samboerskap og ekteskap kan by på utfordringer i forhold til det økonomiske. 

Reglene på disse områdene kan være svært kompliserte og vanskelige å sette seg inn i, og det vanlig å sitte med bekymringer knyttet til om den avtalen dere er på vei til å inngå i forhold til det økonomiske er god eller om du gir fra deg mer enn du har krav på. Mange har så lyst til å bli ferdig og gå videre med livet, at de går med på dårlige avtaler som de angrer bittert på senere. 

Det er viktig, særlig om dere har barn, å avslutte også det økonomiske samlivet på en god og fredfull måte. De aller fleste av disse sakene lar seg løse på en rask og god måte, utenrettslig. Det å få en oversikt over reglene og hva dere begge har krav på, er det beste utgangspunktet for å lage gode avtaler som dere begge er fornøyd med. 

Dersom dere ikke skulle bli enige har vi også lang prosedyreerfaring med både økonomisk oppløsning av samboerforhold og ekteskap. 

Be om en vurdering

Vi gir deg alltid en gratis vurdering av saken din. 

Dette er ikke en kort samtale der vi sier om vi kan ta saken din eller ikke. Vi ønsker å høre om hele situasjonen, ta en grundig vurdering og gir deg konkrete råd på veien videre

bottom of page